26
jul
2012

Geen verbod op borstvergrotingen

Geplaatst in: Geen categorie
De rechtbank in Den Bosch heeft woensdag bepaald dat het niet nodig is om per direct te stoppen met het uitvoeren van borstvergrotingen met siliconen.

Het Meldpunt Klachten Siliconen had gevraagd om een verbod, totdat alle risico’s met deze implantaten bekend zijn. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen.

Sinds eind vorig jaar is er onder vrouwen met borstprothesen van het merk PIP veel onrust ontstaan. Vrouwen vrezen dat lekkende implantaten hun gezondheid bedreigen. De relatie tussen de borstprothesen en ziekten is volgens de industrie nooit duidelijk aangetoond.

21
jun
2012

Persbericht NVPC nav Nos journaal nieuws-item

Geplaatst in: In de media

Geen enkel verband tussen autoimmuun ziekten en gebruik van implantaten
NVPC: geen verbod, wel verplichte registratie van borstimplantaten.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) wijst een algemeen verbod van het gebruik van siliconen borstimplantaten met kracht van de hand. Het zogeheten Meldpunt Klachten Siliconen heeft om zo’n verbod gevraagd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van de PIP-affaire met lekkende implantaten. Volgens de NVPC dupeert zo’n verbod talloze vrouwen, die bijvoorbeeld na een borstamputatie vanwege borstkanker een borstimplantaat krijgen. Voor PIP-implantaten geldt het advies deze te laten vervangen, maar met andere implantaten is het risico op lekken of scheuren zeer beperkt. Daarnaast is er ondanks eerder onderzoek geen enkel wetenschappelijk bewijs gevonden tussen kapotte protheses en ziekten, zoals autoimmuun ziekten. Wel pleit de NVPC voor een (internationaal) sluitend registratiesysteem, zodat bij problemen implantaten snel zijn op te sporen. Plastisch chirurgen in Nederland gaan op korte termijn zo’n systeem invoeren.

“Er is geen enkele medische noodzaak voor een algemeen verbod op siliconen implantaten”, stelt Irene Mathijssen, voorzitter van de NVPC. “Een dergelijke maatregel zou buitenproportioneel zijn. Maar een zeer beperkt deel van de gebruikers heeft klachten, zoals bijvoorbeeld kapselvorming, en behalve bij de PIP-implantaten komt scheuren of lekken zelden voor. Maar ook bij een laag risico zijn wij wel voorstander van een verplicht landelijk en zelfs internationaal registratiesysteem. Alle protheses moeten in een dergelijk systeem worden geregistreerd, zodat eventuele problemen sneller aan het licht komen en patiënten als het nodig is ook kunnen worden gewaarschuwd. “De NVPC onderzoekt voor het registratiesysteem samenwerking met het DICA (Dutch Institute for Clinical Data), dat met dergelijke registraties veel ervaring heeft. Bij de registratie wordt elk implantaat geregistreerd, maar is de privacy van de patiënt gewaarborgd en kan er indien nodig een relatie worden gelegd met het EPD. Bij de registratie wordt op merk en type geregistreerd, zodat eventuele problemen snel worden herkend en er maatregelen kunnen worden getroffen. De NVPC wil dat er internationaal wordt geregistreerd, maar zal het voor plastisch chirurgen in elk geval in Nederland invoeren, uiterlijk in 2013.

Gezondheidsklachten
Verder wijst de NVPC er nogmaals op dat er ondanks vele wetenschappelijke onderzoeken nooit is bewezen dat er een relatie is tussen het krijgen van een autoimmuun ziekte en het hebben van borstprotheses. “Uit deze onderzoeken blijkt dat deze ziekte vooral voorkomt bij vrouwen tussen de twintig en veertig jaar, maar er is geen verhoogd risico aangetoond bij vrouwen met ten opzichte van vrouwen zonder siliconen protheses”, legt Mathijssen uit. “Er is geen sprake van een relatie tussen siliconen protheses en deze gezondheidsklachten.” Vermoedelijk heeft slechts een zeer beperkt aantal vrouwen, die een erfelijk bepaalde sterkere afweerreactie ontwikkelen, op de buiten de borstprothese getreden siliconen, last van deze aandoeningen. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de NVPC gaan klachten inventariseren om deze mogelijke relatie in kaart te brengen. Hiervoor wordt momenteel een onderzoeks- en verwijsprotocol uitgewerkt. Patiënten met een siliconen borstprothese met overmatige afweerreacties of daarbij passende klachten, zullen worden doorverwezen naar gespecialiseerde internisten.

Uit een recent grootschalig onderzoek van de Britse nationale gezondheidsdienst is gebleken dat ook de siliconen, die gebruikt zijn in de PIP-implantaten niet giftig zijn, ook niet op langere termijn. De NVPC sluit zich aan bij de Inspectie om deze implantaten toch te laten verwijderen vanwege het gevaar op lekken.

18
jun
2012

PIP-implantaten niet giftig

LONDEN – Lekkende borstimplantaten van de Franse fabrikant Poly Implant Prothèse (PIP) vormen geen bedreiging op de lange termijn voor de gezondheid.

De siliconengel is niet giftig of kankerverwekkend, staat in een maandag gepubliceerd rapport (PDF) van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS.
 
De NHS waarschuwt wel dat de PIP-implantaten twee keer zo veel kans hebben om te scheuren dan borstimplantaten van andere fabrikanten. 
 
Producent PIP had om de kosten te drukken een ongeautoriseerd soort siliconengel gebruikt, die niet geschikt is voor medische toepassing.

‘Zorgwekkende tijd’

Wereldwijd hebben circa 400.000 vrouwen de ondeugdelijke implantaten van PIP gekregen. Veel landen hebben vrouwen aangeraden de implantaten te laten verwijderen.

De leider van het Britse onderzoeksteam, professor Bruce Keogh, sprak daarom van een ”ongelooflijk zorgwekkende tijd voor vrouwen”. Dat de implantaten niet giftig zijn, is gebaseerd op onderzoek in Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië, aldus Keogh.

12
apr
2012

IZG: geen capaciteit voor PIP-onderzoek

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/04_april/11/verrijkingsonderdelen/reactie_igz_op_pip.xml

07
apr
2012

Antwoorden van minister op kamervragen

Geplaatst in: De minister

Kamerlid Voortman (GroenLinks) heeft kamervragen gesteld over pip-borstimplantaten.
Hierbij de antwoorden van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers.

De minister geeft ook antwoord over de aansprakelijkheid van de schade die ontstaat door het verwijderen van pip-prothesen (vraag 3).

15
mrt
2012

Oproep aan vrouwen met borstimplantaten PIP of M-Implants ook van vóór 2001

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vraagt ziekenhuizen en privéklinieken om ook vrouwen die vóór 2001 een borstimplantaat van PIP of M-implants hebben gekregen, op te roepen om zich te laten controleren en in overleg met de arts de implantaten eventueel te laten verwijderen.  

Aanleiding is nieuwe informatie die het tv-programma Zembla heeft ontdekt waaruit blijkt dat de Franse fabrikant van de implantaten ook al vóór 2001 gefraudeerd heeft. De inspectie ging er tot nu van uit dat alleen de vrouwen die vanaf 2001 de PIP-implantaten kregen, risico liepen op implantaten waarmee gefraudeerd is. De IGZ ging hiervan uit, omdat de Franse inspectie hen en alle andere Europese inspecties had aangegeven dat er pas vanaf 2001 met siliconen gefraudeerd was door de eigenaar. Omdat de fabriek in Frankrijk staat, is de Franse inspectie de bevoegde autoriteit die het onderzoek heeft gedaan naar fraude en alle Europese inspectiediensten informeert. Ook andere Europese inspectiediensten waarschuwden hierdoor alleen de vrouwen die de PIP-protheses kregen vanaf 2001.

Bekijk hier de het artikel van IGZ

16
feb
2012

Standpunt internationaal genootschap plastisch chirurgen

Onlangs publiceerde het internationaal genootschap van plastisch chirurgen (IPRAS) hun standpunt.

 

13
feb
2012

Standpunt Europese Commissie

Onlangs publiceerde de Europese Commissie haar standpunt inzake pip-protheses. Lees het hier.

29
jan
2012

NRC wijdt artikel aan borstprotheses

Geplaatst in: In de media

Hoogleraar biomaterialen, producent siliconenimplantaten en voorzitter van NPVC vertellen over siliconen. Hoe worden ze gemaakt, wat zijn de verschillen en wat doen ze met je lichaam.
Artikel over kunstborsten: NRC 28-01-2012

26
jan
2012

Verwijderen PIP-implantaten en plaatsen nieuwe implantaten volledig vergoed

Geplaatst in: Zorgverzekeraars

Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland meldt dat het verwijderen van PIP-borstimplantaten en plaatsen van nieuwe implantaten  vanaf nu volledig wordt vergoed:

Het verwijderen van PIP-borstimplantaten en plaatsen van nieuwe implantaten wordt volledig vergoed. Zorgverzekeraars kiezen ervoor de volledige behandeling te vergoeden ongeacht of er in het verleden bij de implantatie sprake was van een medische of cosmetische reden. Verder zullen zorgverzekeraars onderzoeken of zij de schade kunnen verhalen.

Recentelijk adviseerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrouwen met een PIP-implantaat deze te laten verwijderen. Er bestaat grote kans dat de PIP-implantaten gaan lekken of scheuren. Dit dringende advies van de IGZ toont voor zorgverzekeraars de medische noodzaak aan om het verwijderen van de PIP-implantaten te vergoeden. Daarnaast vergoeden zorgverzekeraars ook het herplaatsen van nieuwe implantaten aan zowel vrouwen die om medische redenen een implantaat hebben laten zetten, als aan vrouwen die om cosmetische redenen voor implantaten hebben gekozen.

Zorgverzekeraars vinden dat verzekerden niet de dupe moeten worden van dit ondeugdelijke product en willen niet dat de verzekerden opdraaien voor deze kosten. Daarom zullen zij gezamenlijk onderzoeken of ze de schade kunnen verhalen op de aansprakelijke. Pieter Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland: “De hele situatie is voor de betreffende vrouwen al vervelend genoeg. Zorgverzekeraars willen hen daarbij niet ook nog laten opdraaien voor de kosten van dit alles.”

Naar schatting gaat het om maximaal tweeduizend vrouwen die PIP-implantaten hebben laten plaatsen in de periode van 2001 tot 2011. Op de website van het IGZ (http://www.igz.nl/) staat een lijst met Nederlandse ziekenhuizen en privéklinieken vermeld waar deze PIP-implantaten destijds gezet zijn. Vrouwen met een implantaat kunnen contact opnemen met het ziekenhuis waar ze zich hebben laten behandelen om te controleren of zij PIP-implantaten hebben. Dat geldt ook voor vrouwen die in een buitenlandse kliniek implantaten hebben laten zetten. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen huisarts. Ook kan natuurlijk altijd contact worden opgenomen met de eigen zorgverzekeraar.